HÅND-ØJE KOORDINATION:

Synet skal kunne samordne det man ser med bevægelse af kroppen. Hver gang man griber ud efter en genstand sker følgende:

1. Øjnene ser genstanden
2. afstanden vurderes
3. arm/hånd rækkes ud efter og griber om genstanden.

Har man svært ved denne proces, griber man ikke om genstanden når man forventer det, og denne nås ikke eller måske væltes den.

En god hånd-øje koordination er altså også vigtig for os i hverdagen.

Tegn på problemer med hånd-øje koordination:

  • Vælter ofte glasset ved måltiderne
  • Svært ved at kaste og gribe en bold
  • Svært ved at skrive bogstaver på en linje og i ens størrelse

Retur